बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे सूर्यफूल बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
नागपूर --- क्विंटल 20 5400 5600 5550
26/05/2023
धुळे --- क्विंटल 21 3100 3455 3100
शहादा --- क्विंटल 105 3451 3699 3651
सिल्लोड --- क्विंटल 10 3500 3500 3500
भोकर --- क्विंटल 3 3005 3005 3005
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 21 3800 3952 3900
कन्न्ड --- क्विंटल 1 3400 3400 3400
चोपडा काळे क्विंटल 65 2116 3852 3551
तळोदा काळे क्विंटल 20 3500 3700 3600
जालना लोकल क्विंटल 63 2750 3900 3821
अमळनेर लोकल क्विंटल 105 3300 3560 3560
बारामती मॉडर्न क्विंटल 312 3500 4431 4251
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 5264 4000 4850 4425
25/05/2023
धुळे --- क्विंटल 56 3650 3800 3650
शहादा --- क्विंटल 104 3327 3741 3599
नंदूरबार --- क्विंटल 399 2650 6500 4575
सिल्लोड --- क्विंटल 5 3600 3600 3600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 36 3630 3900 3700
बीड काळे क्विंटल 18 3900 3900 3900
तळोदा काळे क्विंटल 16 3800 4200 3842
जालना लोकल क्विंटल 272 3000 4000 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 3400 3561 3561
24/05/2023
धुळे --- क्विंटल 50 3650 3800 3650
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4801 4801 4801
नंदूरबार --- क्विंटल 681 2300 8500 5400
सिल्लोड --- क्विंटल 5 3800 3800 3800
चोपडा काळे क्विंटल 18 2800 3872 3599
बीड काळे क्विंटल 5 4000 4000 4000
तळोदा काळे क्विंटल 25 3600 3842 3752
वैजापूर काळे क्विंटल 1 3310 3310 3310
जालना लोकल क्विंटल 117 3000 4000 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 190 3500 3900 3900
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 276 3500 3900 3700
23/05/2023
धुळे --- क्विंटल 10 3650 3800 3650
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 5200 5200 5200
नंदूरबार --- क्विंटल 140 2900 4900 3900
सिल्लोड --- क्विंटल 7 3600 3600 3600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 7 2800 3775 3300
चोपडा काळे क्विंटल 110 2811 3976 3500
बीड काळे क्विंटल 5 4150 4150 4150
चाळीसगाव काळे क्विंटल 15 3500 3800 3700
भोकरदन -पिपळगाव रेणू काळे क्विंटल 4 3600 4000 3700
जालना लोकल क्विंटल 60 3700 4000 3900
अमळनेर लोकल क्विंटल 120 3300 3660 3660
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
बारामती मॉडर्न क्विंटल 692 3900 4280 4200
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 49 3650 3850 3750
22/05/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 4 3800 3900 3900
भोकर --- क्विंटल 42 3250 3825 3538
चोपडा काळे क्विंटल 20 2811 2811 2811
चाळीसगाव काळे क्विंटल 120 3750 3811 3791
तळोदा काळे क्विंटल 7 3500 3821 3700
जालना लोकल क्विंटल 60 2700 3900 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 165 3200 3500 3500
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 155 3200 5100 4150
21/05/2023
सिल्लोड --- क्विंटल 7 3800 3900 3850
औसा लोकल क्विंटल 7 4211 4211 4211
20/05/2023
भोकर --- क्विंटल 55 3529 3800 3665
चोपडा काळे क्विंटल 75 2951 3862 3501
सिल्लोड- भराडी काळे क्विंटल 2 3600 3650 3650
जालना लोकल क्विंटल 136 3600 4000 3900
मुरुम लोकल क्विंटल 1 2050 2050 2050
खामगाव मॉडर्न क्विंटल 64 3000 3800 3400

सूर्यफूल बाजार भाव 2023, सूर्यफूल बाजार भाव आजचे, suryaful bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती