बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे तांदूळ बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
भंडारा --- क्विंटल 3 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 35 6000 10400 8200
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 1552 1711 1600
पुणे कोलम क्विंटल 641 3700 6700 5200
उमरेड लोकल क्विंटल 147 2400 4500 4000
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1989 3005 6240 3725
पुणे मसुरा क्विंटल 346 2800 2900 2850
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 4210 4300 4220
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 98 3200 4850 3800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 210 4000 5800 4800
26/05/2023
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 270 3750 3750 3750
वसई --- क्विंटल 385 3160 4750 3460
भंडारा --- क्विंटल 2 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 31 6200 10500 8350
मुंबई बसमती क्विंटल 1085 8200 10300 9700
नागपूर चिनोर क्विंटल 30 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 1502 1551 1525
पुणे कोलम क्विंटल 641 3600 6500 5050
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 16221 2700 7600 5150
नागपूर लुचाई क्विंटल 40 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 2001 3010 6235 3720
पुणे मसुरा क्विंटल 340 2900 3000 2950
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 4350 4350 4350
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 151 3000 4800 3500
नागपूर परमल क्विंटल 30 2700 3000 2925
25/05/2023
वरोरा-शेगाव --- क्विंटल 32 2000 2000 2000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 310 4439 4439 4439
वसई --- क्विंटल 495 2850 4860 3900
भंडारा --- क्विंटल 4 3200 3200 3200
पुणे बसमती क्विंटल 33 6200 10400 8300
मुंबई बसमती क्विंटल 1658 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 639 3500 6500 5000
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
बारामती लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 13355 2700 7600 5150
उमरेड लोकल क्विंटल 288 2700 4500 4000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3000 4000 3500
नागपूर लुचाई क्विंटल 16 2400 2600 2525
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1904 3015 6230 3725
पुणे मसुरा क्विंटल 343 2800 2900 2850
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 4000 4000 4000
भंडारा नं. १ क्विंटल 6 4100 4200 4150
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 181 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 53 3800 5500 4600
24/05/2023
शिरपूर --- क्विंटल 2 1375 1500 1500
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 240 4450 4450 4450
वसई --- क्विंटल 545 3250 4780 3865
पुणे बसमती क्विंटल 31 6200 10200 8200
मुंबई बसमती क्विंटल 1685 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 50 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 2 1400 1700 1600
पुणे कोलम क्विंटल 637 3500 6700 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 18793 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 710 3500 4500 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 73 2400 2600 2525
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1892 3025 6225 3730
पुणे मसुरा क्विंटल 344 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2900 3200 3000
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 185 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 80 4000 5600 4600
नागपूर परमल क्विंटल 50 2700 3000 2925
23/05/2023
वरोरा-शेगाव --- क्विंटल 54 2000 2000 2000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 261 3906 3906 3906
वसई --- क्विंटल 470 2850 4210 3560
भंडारा --- क्विंटल 5 3250 3250 3250
पुणे बसमती क्विंटल 33 6200 10300 8250
मुंबई बसमती क्विंटल 980 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 7000 9000 8000
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 4700 5000 4950
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 3 1699 1728 1715
पुणे कोलम क्विंटल 635 3500 6600 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 29031 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 590 3000 4000 3500
नागपूर लुचाई क्विंटल 10 2400 2600 2550
वरोरा लुचाई क्विंटल 8 2100 2480 2350
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1959 3020 6220 3735
पुणे मसुरा क्विंटल 341 2700 2800 2750
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2900 3200 3000
भंडारा नं. १ क्विंटल 3 3850 4200 3950
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 78 2800 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 190 3600 6000 4600
नागपूर परमल क्विंटल 30 2700 3000 2925
22/05/2023
वरोरा-शेगाव --- क्विंटल 19 2000 2000 2000
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 528 4575 4575 4575
पुणे बसमती क्विंटल 35 6200 10300 8250
मुंबई बसमती क्विंटल 1148 8200 10300 9700
कल्याण बसमती क्विंटल 3 9500 11500 10000
नागपूर चिनोर क्विंटल 40 4700 5000 4925
पुणे कोलम क्विंटल 633 3600 6600 5100
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 17500 2700 7600 5150
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 630 3000 5000 4000
नागपूर लुचाई क्विंटल 25 2400 2600 2550
वरोरा लुचाई क्विंटल 10 2100 2500 2300
सोलापूर मसुरा क्विंटल 2016 3015 6215 3740
पुणे मसुरा क्विंटल 345 2750 2850 2800
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2750 3250 2975
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 202 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 135 3800 5800 4800
नागपूर परमल क्विंटल 40 2700 3000 2925
21/05/2023
वरोरा-शेगाव --- क्विंटल 20 2100 2100 2100
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 259 4450 4450 4450
वसई --- क्विंटल 495 3050 4850 3865
कल्याण बसमती क्विंटल 3 8000 11000 9500
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 500 3500 4500 4000
कल्याण मसुरा क्विंटल 3 2700 3200 2950
तुमसर नं. १ क्विंटल 2 2800 2800 2800
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 45 4000 5600 4600
20/05/2023
वरोरा-शेगाव --- क्विंटल 35 2200 2200 2200
पालघर (बेवूर) --- क्विंटल 330 4413 4413 4413
पुणे बसमती क्विंटल 37 6000 10400 8200
नागपूर चिनोर क्विंटल 100 4700 5000 4925
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 1615 1651 1630
पुणे कोलम क्विंटल 635 3700 6700 5200
अलिबाग कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुरुड कोलम क्विंटल 10 1000 1500 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 14518 2700 7600 5150
उमरेड लोकल क्विंटल 208 2500 4400 4000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 530 3000 4000 3500
नागपूर लुचाई क्विंटल 68 2400 2600 2550
सोलापूर मसुरा क्विंटल 1789 3010 6210 3745
पुणे मसुरा क्विंटल 346 2800 2900 2850
तुमसर नं. १ क्विंटल 3 3911 3911 3911
मानगाव (भादव) नं. २ क्विंटल 146 3000 4800 3500
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 159 4000 6000 4800
नागपूर परमल क्विंटल 100 2700 3000 2925

tandul, bhat, bajar bhavखात्रीशीर जाहिराती