बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

  ॲप

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे कोहळा बाजार भाव

27-05-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 16 500 600 550
नागपूर लोकल क्विंटल 180 600 700 675
26/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 9 600 700 650
पुणे लोकल क्विंटल 104 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 100 2000 3000 2500
25/05/2023
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 6 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 83 1000 1600 1300
नागपूर लोकल क्विंटल 100 600 700 650
कामठी लोकल क्विंटल 1 600 1000 800
24/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 18 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 31 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 120 600 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 280 1000 2000 1500
23/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 20 600 800 700
पुणे लोकल क्विंटल 95 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 500 700 650
मुंबई लोकल क्विंटल 190 2400 3000 2700
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
22/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 10 700 1000 850
मुंबई लोकल क्विंटल 50 1400 2000 1700
कामठी लोकल क्विंटल 1 1000 2000 1500
21/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 18 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 69 1000 1600 1300
20/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला --- क्विंटल 18 600 700 650
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 150 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1300 1700 1500

कोहळा, kohalaखात्रीशीर जाहिराती