बाजारभाव
 शेती विषयक माहिती
 सल्लागार
 कृषीसेवा

 खरेदी
 विक्री
 भाड्याने

 नर्सरी
 अवजारे
 बियाणे
 खते
 जमीन
 पशुधन
 फळे
 भाजी
 डेअरी
 सेंद्रिय
 धान्य
  फुले

कृषी क्रांती बद्दल

Privacy And Policy
Terms And Conditions
© Krushi Kranti


आजचे टोमॅटो बाजार भाव

01-04-2023


बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/04/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 226 500 1400 1000
अहमदनगर --- क्विंटल 120 500 2000 1250
औरंगाबाद --- क्विंटल 73 1700 2200 1950
राहूरी --- क्विंटल 49 400 1600 1000
पाटन --- क्विंटल 18 900 1100 1000
संगमनेर --- क्विंटल 95 500 1000 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 345 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 20 800 1500 1150
विटा --- क्विंटल 40 1000 1500 1350
मंगळवेढा --- क्विंटल 40 200 1100 700
राहता --- क्विंटल 21 800 1300 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 315 600 525
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 64 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 509 400 1000 700
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 144 300 700 500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 97 100 1000 600
जळगाव वैशाली क्विंटल 85 500 1000 700
कराड वैशाली क्विंटल 54 500 1200 1200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 32 1000 1000 1000
31/03/2023
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 333 1200 2000 1600
औरंगाबाद --- क्विंटल 52 1000 1600 1300
खेड-चाकण --- क्विंटल 630 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 1000 1500 1250
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 10 350 1205 755
विटा --- क्विंटल 40 1000 1500 1350
मंगळवेढा --- क्विंटल 50 200 900 500
राहता --- क्विंटल 43 1000 1500 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 6000 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 315 600 525
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1970 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 460 400 1500 950
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 307 750 1750 1500
चांदवड लोकल क्विंटल 17 500 1300 850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 130 1000 1500 1200
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2500 1750
कामठी लोकल क्विंटल 144 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 691 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 2760 1400 1600 1500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 500 1100 900
सोलापूर वैशाली क्विंटल 218 100 1000 500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 88 500 500 500
30/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 187 400 1500 1000
अहमदनगर --- क्विंटल 111 500 2000 1250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 317 1400 2000 1700
औरंगाबाद --- क्विंटल 63 500 1700 1100
राहूरी --- क्विंटल 37 400 1600 1000
खेड-चाकण --- क्विंटल 300 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 25 800 1500 1150
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 12 350 1105 675
विटा --- क्विंटल 40 1000 1500 1350
सातारा --- क्विंटल 69 1000 1600 1300
मंगळवेढा --- क्विंटल 77 300 1000 700
राहता --- क्विंटल 51 400 1600 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 430 800 620
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 94 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 2419 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1200 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 504 600 1500 1050
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 427 750 1750 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
चांदवड लोकल क्विंटल 14 500 1055 750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 78 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 25 400 800 600
मुंबई नं. १ क्विंटल 2387 1400 1600 1500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 248 200 1200 500
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1200 1500 1425
कराड वैशाली क्विंटल 63 1000 1200 1200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 118 500 500 500
29/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 187 500 1500 1000
औरंगाबाद --- क्विंटल 73 1000 1700 1350
राहूरी --- क्विंटल 35 400 1600 1000
पाटन --- क्विंटल 15 1500 2000 1750
खेड-चाकण --- क्विंटल 385 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 800 1500 1150
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 15 300 905 655
नवापूर --- क्विंटल 250 800 1500 978
सातारा --- क्विंटल 70 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 85 300 1100 900
राहता --- क्विंटल 25 500 2000 1200
हिंगणा --- क्विंटल 10 400 600 500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 3000 2600
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 300 500 400
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 58 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 1455 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 900 1300 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 445 750 1750 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 700 1000 900
चांदवड लोकल क्विंटल 19 800 2500 1625
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 73 1000 1400 1200
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 2200 1600
कामठी लोकल क्विंटल 71 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 673 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1559 1200 1800 1500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 240 500 1100 900
सोलापूर वैशाली क्विंटल 123 100 900 500
जळगाव वैशाली क्विंटल 75 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 1200 1300 1250
कराड वैशाली क्विंटल 36 1000 1500 1500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 56 500 500 500
28/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 178 500 1500 1000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 292 1400 2000 1600
औरंगाबाद --- क्विंटल 76 1200 1600 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 309 500 700 600
राहूरी --- क्विंटल 55 400 1600 500
पाटन --- क्विंटल 15 1500 2000 1750
संगमनेर --- क्विंटल 90 250 1250 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 246 1500 2000 1750
मंचर --- क्विंटल 1 2700 2700 2700
पिंपळगाव बसवंत --- क्विंटल 47 350 1355 805
नवापूर --- क्विंटल 220 750 1500 1054
विटा --- क्विंटल 40 1400 1600 1500
सातारा --- क्विंटल 53 1000 1500 1250
राहता --- क्विंटल 56 600 1600 1100
हिंगणा --- क्विंटल 14 300 500 400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 200 400 300
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 54 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1773 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 408 1000 1200 1100
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 405 750 1750 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 70 3000 3500 3350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 79 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 43 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 887 1200 1600 1400
मुंबई नं. १ क्विंटल 2065 1200 1600 1400
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 70 1000 1500 1250
सोलापूर वैशाली क्विंटल 157 200 1200 500
जळगाव वैशाली क्विंटल 60 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1200 1500 1425
कराड वैशाली क्विंटल 69 1000 1500 1500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 204 500 500 500
27/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 193 500 1800 1000
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 322 1800 2700 2300
औरंगाबाद --- क्विंटल 48 1000 1800 1400
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 257 400 600 500
राहूरी --- क्विंटल 58 300 1300 800
मंचर --- क्विंटल 5 1800 3600 2700
श्रीरामपूर --- क्विंटल 29 800 1500 1150
नवापूर --- क्विंटल 200 750 1500 1002
विटा --- क्विंटल 50 1000 1400 1250
सातारा --- क्विंटल 44 1000 1500 1250
मंगळवेढा --- क्विंटल 77 200 1300 1000
हिंगणा --- क्विंटल 10 700 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 848 350 1750 875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 3000 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 129 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 1188 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1200 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 503 500 1500 1000
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 405 750 1750 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 500 700 1000 925
चांदवड लोकल क्विंटल 26 750 2055 1625
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 1000 1200 1100
वाई लोकल क्विंटल 80 1000 2200 1600
कामठी लोकल क्विंटल 24 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 975 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 2180 1400 1600 1500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 1500 1800 1600
सोलापूर वैशाली क्विंटल 327 500 1200 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1200 1500 1425
कराड वैशाली क्विंटल 105 500 1000 1000
26/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 236 500 1700 1100
अहमदनगर --- क्विंटल 96 500 2000 1250
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 339 900 2300 1400
औरंगाबाद --- क्विंटल 75 1000 1600 1300
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 109 400 600 500
राहूरी --- क्विंटल 24 200 1000 600
संगमनेर --- क्विंटल 80 500 1200 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 252 1000 2000 1500
मंचर --- क्विंटल 2 2700 3650 3175
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 800 1500 1150
नवापूर --- क्विंटल 160 800 1500 1068
विटा --- क्विंटल 40 1500 1700 1600
सातारा --- क्विंटल 93 1500 1800 1650
मंगळवेढा --- क्विंटल 74 200 1200 900
राहता --- क्विंटल 50 500 1800 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1003 350 1625 850
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 425 700 615
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 94 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 2597 600 1800 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 800 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 388 800 1400 1100
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 391 750 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 600 800 750
चांदवड लोकल क्विंटल 17 750 1775 1500
कामठी लोकल क्विंटल 59 300 700 500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 38 1000 1500 1250
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1000 1200 1150
कराड वैशाली क्विंटल 57 800 1000 1000
फलटण वैशाली क्विंटल 46 500 3000 1400
भुसावळ वैशाली क्विंटल 104 1000 1000 1000
25/03/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 280 500 1800 1200
पुणे-मांजरी --- क्विंटल 360 600 1400 900
औरंगाबाद --- क्विंटल 49 1000 1500 1250
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 202 400 600 500
राहूरी --- क्विंटल 23 200 1000 600
संगमनेर --- क्विंटल 75 500 1200 750
खेड-चाकण --- क्विंटल 330 1000 2000 1500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 28 800 1500 1150
नवापूर --- क्विंटल 290 700 1500 941
विटा --- क्विंटल 30 1500 1800 1750
मंगळवेढा --- क्विंटल 57 200 1100 800
राहता --- क्विंटल 26 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 1000 3000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 21 320 600 510
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 68 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 700 1000 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 700 1200 1032
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 30 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 505 800 1400 1100
जुन्नर - नारायणगाव लोकल क्विंटल 502 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1200 1025
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1150 2800 1625
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 95 1200 1800 1500
वाई लोकल क्विंटल 70 1000 1700 1400
कामठी लोकल क्विंटल 38 300 700 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 898 1400 1600 1500
मुंबई नं. १ क्विंटल 2783 1400 1600 1500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 177 500 1400 800
जळगाव वैशाली क्विंटल 75 500 1000 700
नागपूर वैशाली क्विंटल 400 1500 1700 1650
कराड वैशाली क्विंटल 69 1000 1500 1500
फलटण वैशाली क्विंटल 12 500 2000 1250
भुसावळ वैशाली क्विंटल 79 1000 1000 1000

टोमॅटोचे आजचे बाजार भावखात्रीशीर जाहिराती